Årsmøte i Drammensmarkas venner avholdes onsdag 14. mars kl. 19.00 i Friluftslivets hus i Drammen, i tilknytning til DNT Drammen sine lokaler. Adresse: Nedre Storgate 10, Drammen, inngang fra Schwenckegata.


Agenda for årsmøte :
• Godkjenning av innkalling til årsmøte
• Valg av møteleder, referent og to til å underskriver årsmøteprotokoll
• Godkjenning av årsberetning
• Godkjenning av årsregnskap
• Fastsetting av kontingent for 2018
• Godkjenning av budsjett for 2018
• Innkomne forslag
• Valg


Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til foreningens leder på e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 5. mars 2018.
Foto: Åshild Woie