Årsmøte i Drammensmarkas venner avholdes tirsdag 19. mars kl. 19.00 på Øren skole. Adresse: Hotvetveien 100, 3023 Drammen. Møterommet vil bli merket fra hovedinngangen. Er døra låst, så ring 974 14 666.

Agenda for årsmøte :
• Godkjenning av innkalling til årsmøte
• Valg av møteleder, referent og to til å underskriver årsmøteprotokoll
• Godkjenning av årsberetning
• Godkjenning av årsregnskap
• Fastsetting av kontingent for 2018
• Godkjenning av budsjett for 2018
• Innkomne forslag
• Valg


Alle medlemmer er velkomne.