Noen har lurt litt på forskjellen på DOT og DMV, og om det er to konkurrerende foreninger.For å ta det siste først, så er ikke DMV noen konkurrent til DOT. Vi er heller et supplement, og ser på DOT som en god samarbeidspartner.

DOT driver turistforeningshytter, staker skiløyper i fjellet, har fellesturer og merker turløyper både i fjellet og i skogen sommerstid over nesten hele Buskerud. Ikke noe av dette vil DMV drive med.

DMV vil kun jobbe med Drammensmarka og deler av Finnemarka. I dette området vil vi jobbe for å bevare marka og samtidig ha enkel tilrettelegging som gjør at folk vil bruke Drammensmarka som friluftsområde framover. Med enkel tilrettelegging menes har kvisting og skjøtsel av gamle stier (ikke DOTs blåmerkede løyper), skiløyper etc. som er i ferd med å gå i glemmeboka og utlegging av klopper, planker osv. for å gjøre det mulig å sykle mellom kommunene Drammen, Lier og Nedre Eiker. For øvrig henvises det til DMVs vedtekter som ligger på denne nettsiden.