Tirsdag 9. september hadde Drammensmarkas venner befaring sammen med Drammen kommune v/ skogforvalter Bjørn Ringstad nederst i Buståsen. Da så vi på mulighetene for å få en sykkel/barnevognforbindelse nederst i Buståsen mellom Finn Blackstads vei og Jonas Lies vei. Etter arbeidet med nye kraftmaster og nytt bekkeløp for Ørenbekken, så er det ikke mye arbeid som skal til her for å få en fin trasé. Da kan både unge og gamle slippe bratte oppover- og nedoverbakker mellom bydelene Underlia og Bråtan, og dette er også en fin innfallsport til marka for beboere på Øren og ikke minst skole- og barnehagebarn i området. Ringstad mente at dette var en forholdsvis enkel jobb for en liten gravemaskin i tillegg til at ei lita trebru måtte til over et bekkeløp. Vi så også på muligheten for å knytte dette videre over til den såkalte ”Søla”, grøntdraget mellom Jonas Lies vei og Henrik Ibsens gate. Her mente skogforvalteren at litt enkel grusing, noen små grøfter og litt svinger ville gjort traseen langt mer barnevogn- og sykkelvennlig. Ringstad vil ta med denne saken inn i gruppen bynært friluftsliv som arbeider med ”smetter” og kanaler fra boligområdene og ut i naturen. Disse tiltakene burde la seg gjennomføre i løpet av første halvår 2015.