Anleggsansvarlig i DMV, Simen Filseth, var forleden på sykkeltur i Kjekstadmarka for å sjekke kloppingen som gjør det mulig å sykle sammenhengende mellom Skapertjern og Liertoppen. Hans konklusjon er som følgende: "Det er lagt klopper i to lengre og to kortere partier nord for Skapertjern i Lier. Disse kloppene er konstruert av tre langsgående bord med 48x148mm impregnert med tilsvarende underligger på omtrent en meters lengde lagt hver andre meter. Kloppene ligger i skiløype og er relativt like som kloppene vi foreslår å lage, men med et par viktige forskjeller: de har ingen dreneringsspalte mellom bordene, noe som gir dårligere drenering, våtere toppdekk og dermed kortere levetid, og toppdekket ligger nært bakken slik at toppbordet hviler på myra og dermed heller ikke kan drenere selv med spalte mellom bordene i toppdekket. Tversoverne har også sunket noe ned i myra. Vi skal motvirke dette med dobbel høyde og lengde på tversovere samt 2 cm dreneringsspalter mellom toppbordene.

Kloppene ser ut til å være 3-5 år gamle og har ellers klart seg bra med tanke på at de har vært kjørt over av løypemaskin hver vinter."