Etter å ha fått tillatelse fra både Drammen kommune og Lier kommune til å kloppe en sykkeltrasé mellom Eiksetra og Tverken, trakk plutselig grunneieren på Liersiden seg nå i våres. Dermed må vi dessverre utsette denne strekningen til vi får avtalen med grunneieren i orden. Drammensmarkas venner har likevel flere mindre strekninger som skal klopplegges i marka, så her vil det bli annonsert dugnader framover.