Rennet avvikles i Finnemarka.

Nå er det endelig bestemt hvor Thorleif Haugs Minneløp, populært kalt Hauern, arrangeres: Start vil være fra Kanada som vanlig. Løypa vil så gå på flere av skogsbilveiene i området Fallet, Nykjua, Åsvannet og Saga. Fra Saga vil den vanlige Hauern-traseen bli fulgt fram til Eiksetra-området. Her vil løypa legges om slik at innkomsten blir på Martinsløkka ved Garsjø.

Grunnen til at løypa i år har innkomst på Martinsløkka i stedet for på Spiralen skyldes at det er mindre snø i området rundt Tverken-Spiralen enn tidligere år. Total lengde på løypa blir cirka 35-40 kilometer.

Finnemarka sør tilgjengelig for alle
Dette fører til at området sør i Finnemarka (Spiralen-Storsteinsfjell-Skimten-Tverråsen) ikke blir berørt av arrangementet, og vi anbefaler publikum å bruke denne delen av marka under Hauern-søndagen 2. februar.

Utsettes og avlyses
Minneløpet er bare en del av hele Thorleif Haugs skifestival, og status for de andre arrangementene er:
Natt-Hauern, Spiralrennet, Mini-Hauern  og marsjen utsettes, mens halv-Hauern avlyses.

Deltakerne bes om å holde seg oppdatert via Hauerns hjemmeside, dette gjelder både minneløpet og de andre arrangementene i regi av skifestivalen.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med rennleder Jens Myhra på telefon 922 62 662 eller løypesjef Bjørn Ringstad på telefon 906 93 805.