Drammensmarkas venner er en organisasjon basert på frivillighet. Det er mye vi ønsker å gjøre, men rekker ikke alt på en gang.

Her er noen prosjekter, små som store, som vi ønsker å jobbe litt med framover:

  • Bedre sykkelforbindelsen med klopper etc. mellom Tverken/ Langemyr og Nedre Eiker.
  • Bedre sykkelforbindelsen med klopper etc. mellom Tverken og Eiksetra via Tjuvtjern.
  • - Lage en enkel klopp på stien ved Skinka. Dette er omtrent det eneste stedet hvor det er vått på strekningen mellom Solåsblokka/Bera og Tverken.
  • Få rustet opp traktorveien mellom det nye boligområdet på Stoppenkollen og lysløypenettet ved Stronghytta/Årkvisla. Både for å få skiløypetrasé som krever lite snø og for å få en forbedring av sykkelmulighetene.
  • Lage noen få forbedringer på skiløypa i Lier kommune mellom svingen i den gamle Hauerntraseen og bommen på Eikdamveien (via Pantegutten og Purkebråtan) for å få skiløypetrasé som krever lite snø og for å få en forbedring av sykkelmulighetene.
  • Få kommunen til å skuterkjøre den gamle skitraseen mellom Goliaten og Vrangen etter store snøfall.