Med Drammensmarka menes her friluftsområdene fra dagens byggegrense mot sør og øst inn til Garsjø i Lier kommune og Løken og Vrangen og Kleiveren og Kampenhaug i Nedre Eiker kommune i nord. Mot vest begrenses Drammensmarka av toppen på Solbergryggen (Solbergvarden og Lokkeråsen).