Onsdag 30. mars kl. 18.00 er alle interesserte invitert til et spennende lysbildeforedrag på Landfallhytta av nestoren blant Drammens naturfotografer, Devegg Ruud. Tittelen er ”Marka sett med mitt Tredje øye”, og her er det mange blinkskudd fra Devegg som har travet rundt i Drammensmarka til alle årstider siden han var liten gutt. Det vil bli servert kaffe og kake til alle fremmøte, og både foredraget og serveringen er gratis. Fint med en mail eller fra de som veit de kommer av hensyn til serveringen. Etter foredraget, rundt kl. 19.00, vil selve årsmøtet starte, og her er alle medlemmer som betalt kontingenten for 2021 velkomne. Innkalling, årsberetning og budsjett for 2022 ligger vedlagt. Innkalling til årsmøte 2022
Hjertelig velkommen!
Hilsen styret i Drammensmarkas venner