I vinter har det vært tømmerdrift ved Mellomdammen i Nedre Eiker.

Da blir hovedskiløypa mellom Nedre Eiker og Lier/ Drammen sterkt berørt, og flere kilometer av skogsbilveien har vært brøytet. Veien har blitt brøytet siden snøen kom 7. januar, og den vil bli brøytet ut sesongen. Grunnen til at det er tømmerdrift nå på vinteren, skyldes at terrenget er for bløtt sommerstid.

Husk at prepareringsmaskinene bare ”låner” denne veien hver vinter, og det er heldigvis over 25 år siden sist veien ble brøytet vinterstid. Når det blir mulig, så vil Nedre Eiker kommune dytte snø ut i deler av veien for å få til litt preparering igjen.