Vi har planlagt dugnad for å kloppe blåstien over myra ved Skinka (syd for Tverken) som et prøveprosjekt. Du er herved invitert til kloppedugnad!

Kloppingen er et samarbeidsprosjekt mellom Drammensmarkas Venner (DMV) og Norsk Organisasjon for Terrengsykling, som har gjennomført omfattende klopping blant annet i Østmarka i Oslo. Vi ønsker å bruke erfaringer fra arbeidet som er gjort der gjennom valg av type klopper, materialer og utforming til terrenget.

1. Tirsdag 17.06 kl 1930 skal vi kjøre opp 120 meter materialer med tilhenger fra Sparavollen (Underlia) til Tverken. Her trengs i alle fall seks personer. Regner med at dette tar et par timer.

2. Søndag 22.06 kl 1000 skal vi gjøre det morsomme - snekring av klopper. Møt opp ved den indre parkeringen ved Landfalltjern (husk p-lapp). Ta med niste (og matpenger - mulig at Tverken er åpen!). Ta med det du har tilgjengelig:
- Sag (buesag/håndsag)
- Motorsag (og bensin)!
- Batteridrill med flere batterier og bits-sett (Torx)/borr
- Spade/krafse
- Øks
- Annet kjekt verktøy?


Om du har mulighet til å delta er det fint om du gir beskjed til Simen Filseth på 92257001!

Kontakt Simen på 92257001 om du har spørsmål.

Flere erfaringer om kloppebygging: http://www.terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1578566