Det ble gjennomført befaring av sykkeltrasé mellom skogsbilveien mot Sauesetra og Undersrud i Lier kommune tirsdag 10 juni

Fra Lier kommune møtte Steinar Hennum (park, idrett og friluft) og Kristoffer Øverland (kultur og fritid) og fra Drammensmarkas venner Tom Helgesen (leder).

Vi fulgte skitraseen fra krysset ved der Lier kommune har løypeprepareringen fra den gamle Hauern-traseen mot Undersrud. Ved et punkt før Pantegutten er det en forsenking i terrenget som blir vannfylt ved nedbør og snøsmelting. Her må det kloppes/brulegges 10-15 meter. Ellers på denne strekningen er det et par-tre steder hvor en graver kan lage en kort kanal slik at vannet ikke blir liggende i traseen under og etter nedbørperioder.

Fra Purkebråtan til Eikdamjuvet er det litt steinete enkelte steder, men ellers greit for syklister. Bakken opp til Purkebråtan (Eikbråtan) er imidlertid delvis utvasket av nedbør, og her bør det grøftes for å bedre forholdene. Ved toppen av bakken bør det legges rør og fylles over slik at vannet ikke følger turtraseen nedover mot Eikdamjuvet.

Videre herfra er det mest idelle å skrå rett over enga ved Purkebråtan og følge bilveien forbi et forholdsvis nytt hus og ende oppe ved skogsbilveien som går mot Storsteinsfjell. Skitraseen er veldig sølete og vanskelig å følge herfra på sykkel.

Lier kommune sjekker om hva som lar seg gjennomføre av disse tiltakene innenfor driftsbudsjettet i løpet av 2014. Drammensmarkas venner tar kontakt med grunneiere for å høre om traseen kan legges over de to eiendommene ved Purkebråtan.