Drammensmarkas venner deltok på familie- og fiskedag på Landfalltjern søndag 15. juni i forbindelse med at vannet igjen ble åpnet for fiske. Vi hadde lagd egen natursti som gikk rundt tjernet med 14 poster som hadde Drammensmarka som tema. Vinnere ble 6. klassingene fra Øren skole, Erik David Thiis-Evensen og Mathias S. Rognebakke.