Mandag 8. september hadde Drammensmarkas venner befaring sammen med velforeningen på Flåtan v/ Marte Bøhm for å se på en opprusting av sykkel-skitraseen mellom Stoppenkollen/Flåtan og lysløypenettet på Bragernesåsen.

Strekningen er på rundt 2 kilometer, og Flåtan er en naturlig innfartsåre til marka fra Liersiden, ikke minst for Høvik skolekrets og for mange drammensere og liunger generelt. Stien/turveien er i dag noe steinete og ulendt og til tider svært sølete. En oppgradering til grus og belysning vil gjøre det mer universelt utformet og øke tilgjengeligheten til det flotte markaområdet for svært mange. Drammensmarkas venner vil derfor sende en søknad til Sparebanken Øst om midler for opprusting. Ved en ferdigstillelse vil dette også bli et flott alternativ til en rundtur for syklister fra både Drammen og Lier.