Mandag 22. september ble det sendt en høringsuttalelse til Nedre Eikers kommuneplans samfunnsdel fra Drammensmarkas venner. Under kan du lese høringsuttalelse som ble sendt til Nedre Eiker.

Høringsuttalelse:
Drammensmarkas venner
v/ Tom Helgesen, Sparavollen 71,
3021 Drammen

Nedre Eiker kommune
Postboks C
3051 Mjøndalen

Høringsuttalelse til Nedre Eikers kommuneplans samfunnsdel
Drammensmarkas venner (DMV) er en frivillig organisasjon som ønsker å ta vare på Drammensmarka. I vår definisjon går Drammensmarka helt vest til Solbergvanna/Lokkeråsen, så store deler av Nedre Eiker kommunes nordside er i vårt interesseområde. DMV ønsker, med enkle midler, å tilrettelegge for befolkningens bruk av marka. DMV ønsker at dette skjer i samarbeid med kommuner, grunneiere og andre organisasjoner som bruker marka. Nedre Eiker kommune legger i sin samfunnsdel vekt på å forebygge folkehelsen. DMV støtter denne tanken og mener at naturen rundt Nedre Eiker er et utmerket verktøy for å forebygge folkehelsen.

Nedre Eiker har i dag, sammen med de omliggende kommuner, ett av landets beste nettverk av preparerte langrennsløyper. DMV mener at det er svært viktig at kvaliteten på løypekjøringen minst opprettholdes på dagens nivå. Det er viktig å bygge ut, forbedre og tilrettelegge for langrennsløyper i nærområdene der folk bor.

DMV ønsker også å forbedre dagens sykkelmuligheter i Drammensmarka. Sykling er en aktivitet som kan utøves av alle og som er langt mer skånsom for kroppen enn løping. DMV ønsker at Nedre Eiker kommune bidrar til å utbedre en sykkeltrase fra Ulevann til Drammen. DMV ønsker å benytte eksisterende stier/skitraseer/skogsbilveier, men vil utbedre disse enkelte steder for å lette fremkommeligheten. Det vil blant annet være nødvendig å lage klopper over bløte områder. Dette vil også komme turgåere til nytte og vil gi mindre slitasje på naturen. DMV mener at Nedre Eiker kommune sammen med frivillige organisasjoner har en stor mulighet til å øke befolkningens bruk av marka, noe som på sikt vil gi en bedre folkehelse.

Tom Helgesen (leder i Drammensmarkas venner)