Torsdag 27. november ble en gledens dag for Drammensmarkas venner. På vegne av foreningen mottok Simen Filseth og Tom Helgesen hele 65 000 kroner fra banksjef Håkon Kringberg i Sparbank1 Buskerud-Vestfold. Vi fikk denne tildelingen fra bankens gavefond for å tilrettelegge for en enkel terrengsykkeltrasé i Drammensmarka mellom Drammen, Nedre Eiker og Lier. Nå skulle mulighetene for innkjøp av solide materialer til klopping være til stede før sommersesongen 2015, og Drammensmarkas venner takker for denne sjenerøse gaven fra Sparbank1 Buskerud-Vestfold.