Drammen kommune har stoppet arbeidet med gruslegging av Bolstadveien. - Ja, vi hadde gjort ferdig ca 300 meter da kom det ca 20- 25 cm snø, og transporten av masser ble vanskelig, sier skog- og naturforvalter Bjørn Ringstad i Drammen kommune. - Det ble rett og slett så mye griseri at Drammen kommune valgte å avslutte arbeidet og ”grovplanere” resten av veien opp til Tverken. Dette for å få til en fin skiløype til vinteren. Drammen kommune ber om forståelse for den ulempen dette har medført våre brukere av marka, sier Ringstad. Kommunen vil for øvrig starte opp igjen arbeidet til våren når underlaget har tørket opp.