Det hender det blir noen brukerkonflikter i Drammensmarka nå og da, spesielt mellom skiløpere og fotvandrere og folk med hunder i skiløypa. Man kommer langt med å bruke hodet og vise vanlig folkeskikk, men vi har satt opp noen punkter under. Mye av dette er tatt fra Skiforeningen og Den Norske Turistforenings (DNT) hjemmesider, og teksten er i tillegg også kvalitetssikret av Drammen kommune. Vi hadde samme tema oppe i 2014, men dette kan tydeligvis ikke gjentas ofte nok. Derfor kommer en liten gjentagelse her, så konfliktene kan unngås mest mulig.

Høyreregelen
Man holder seg på høyre side av skiløypa, viker til høyre ved møter trange steder, og sørger for at venstre spor er ledig for passering i motsatt retning. Motgående ”trafikk” kan komme fort.

De ”mykeste” har forkjørsrett
Vis vanlig folkeskikk og gi de ”mykeste” forkjørsrett. Det betyr at folk som trener må vike for turgåere, voksne for barn osv. Bruker du hodelykt, må du vise hensyn og ikke sette lysstrålen rett i ansiktet på møtende skiløpere. Vend lyset ned og bort fra møtende skiløpere. Er du innom lysløypa, så slukk lykten og spar batteriet. Selv om det er lyst i lysløypa, vil lykten fortsatt blende motgående skiløpere.

Ut av løypa!
Om man faller i sporet, spesielt i nedfarter, er første bud å komme seg ut av løypa! Nestemann som kommer, klarer ikke alltid å stoppe eller svinge unna! Ikke minst gjelder dette barn som faller: Foreldrene må ikke stille seg på tvers av hele løypa for å sperre nedfarten. De må komme seg vekk raskest mulig, så flere fall og skader unngås.

Hundeeier, vis hensyn!
Når det gjelder hunder og hundeeiere i Drammensmarka, anbefales det å benytte mindre trafikkerte løyper eller gå på tider hvor det er lite folk i løypene. La hunden gå i bånd foran deg i sporet. Da har du kontroll, og sporet blir mest ”ødelagt” for hundeeieren og ikke de som kommer etter.

Og sist men ikke minst! Følg med på når hunden gjør fra seg og fjern hundemøkka. Det er utrolig irriterende å få griset til skiene med fersk hundmøkk! Husk pose eller sørg for å få etterlatenskapene ut av løypetraseen. Et godt tips kan være å følge nøye med på hunden på parkeringsplassen og første del av løypa, det er gjerne i starten av turen at hunden har behov for å gjøre fra seg. En liten ”sandkassespade” innpakket i en plastpose kan være grei å ha med til å vippe hundelorten ut i skogen.

Fotvandrere og syklister
Hvis folk absolutt vil gå på beina i skitraseene når det er preparerte skiløyper, må de kun gå på høyre side av skisporet (i stavtakene) oppover og venstre side nedover. Altså ikke i midten av traseen. Dette er særlig problematisk nå på våren hvor det ofte er stor forskjell på temperaturen dag og natt. Fotspor i midten kan gjøre det nesten umulig å ploge hvis det fryser på og kan derfor forårsake unødvendige fall og ulykker.

I den nye skøytetraseen rundt Hvalsdammen er det stadig noen som går på beina midt i traseen. Dette er ei løype som det offentlige har brukt over halvannen million kroner på å opparbeide, og dette er det eneste stedet på nordsiden av byen hvor unge (og eldre) kan trene skøyting. Det blir langt vanskeligere hvis det er fotspor der man skal skøyte. Skøyting i preparerte spor ødelegger forholdene for alle andre som går klassisk i de oppkjørte sporene. Dette er særlig problematisk når det er fuktig snø og under løse forhold. For fristilløpere henstilles det til løypa rundt Hvalsdammen og ”bakveien” til Tverken hvor det er mulig å skøyte hele veien uten å ødelegge noen skispor.

I de to siste årene har det også blitt noen som sykler i skitraseene om vinteren. Det er såkalte fatbikere med breie og bløte dekk. Foreløpig har det vært få konflikter rundt dette. Ikke minst skyldes det at syklistene gjerne sykler på tider av døgnet når få mennesker går på ski. Syklene ødelegger heller ikke de preparerte sporene når det sykles i stavtakene på siden av løypa. Hvis syklister skulle komme på ”kollisjonskurs” med skiløpere, er det syklistene som må vike. Av sikkerhetsmessige hensyn henstilles denne brukergruppen til å sykle etter mørkets frambrudd. Det har vært observert flere dype sykkelspor i midten av løypene i år, noe som kan by på problemer for skiløpere som skal ploge nedover. Altså hold sykkelen konsekvent i stavtakene på en av yttersidene.