I marka, på begge sider av Drammenselva, spiller nå våren sin inntogsmarsj. Det blir flere og flere bare flekker og det er mye vann i bekkene. Derfor velger nå Drammen kommune å avslutte løypeprepareringen i løpet av uka. I området ved Skimten vil Lier kommune inntil videre preparere skiløypene. Hvis værgudene sender store snømengder, vil kommunen igjen finne fram løypemaskinene.

Det øverste bildet er tatt i tirsdag 10.03.2015 og det er ennå nok snø og flotte skiløyper på Skimtheia. Bildet nederst er tatt samme dag og viser nypreparerte løyper i Stankebakken i Drammensmarka.