Onsdag 18 mars ble det arrangert årsmøte i Drammensmarkas venner.
Følgende styre ble valgt:
- Leder: Tom Helgesen
- Nestleder: Odd Ingvar Helgesen
- Kasserer: Trond Andersen
- Styremedlem: Øyvind Nygaard
- Styremedlem: Joachim Abelseth
- Styremedlem: Birgit Rusten
- Styremedlem: Simen Filseth