Drammensmarkas venner skal fortsette arbeidet med å kloppe blåstien fra Tverken til Langemyr. I fjor vår ble første del ved Skinka kloppet med stor suksess, og nå skal vi forsøke oss på de to siste strekkene.

Etter avsluttet arbeid bør det sommerstid være mulig å komme seg nesten tørrskodd med sykkel eller joggesko uansett vær langs denne ruta. Vi kommer til å trenge mange frivillige dugnadere begge dager, så meld deg til anleggsansvarlig Simen Filseth i Drammensmarkas venner på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Følgende dager er satt opp som dugnadsdager (fra Landfalltjern):
Torsdag 17.September kl 1700-2000 – innfrakt av materialer Torsdag 24. September kl 1700-2000 – bygging av klopper

Fint om de som kan delta melder seg til meg så snart som mulig. Ta med (lange) gummistøvler og arbeidshansker første kveld, og i tillegg batteridrill med ekstra batterier, sag, øks, spade, spett og (spesielt) motorsag på byggedagen.

Kan du delta?