Drammensmarka har i den seinere tid fått mange nye skilt på plass.


Vårt medlem, Simen Filseth, som også er med i Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS), har sammen med ildsjeler i begge foreningene fullført kloppingen ved Skinka.

Drammensmarkas venner deltok på familie- og fiskedag på Landfalltjern søndag 15. juni i forbindelse med at vannet igjen ble åpnet for fiske. Vi hadde lagd egen natursti som gikk rundt tjernet med 14 poster som hadde Drammensmarka som tema. Vinnere ble 6. klassingene fra Øren skole, Erik David Thiis-Evensen og Mathias S. Rognebakke.

Kjempejobb av alle som deltok på dugnaden på tirsdag kveld - tommel opp! Knotten var også fornøyd med at så mange svette mennesker kom på besøk....


Det ble gjennomført befaring av sykkeltrasé mellom skogsbilveien mot Sauesetra og Undersrud i Lier kommune tirsdag 10 juni